pl en cs de ru

Rejestratory Escort Junior

Rejestrator Temperatury z Sondą Wewnętrzną

 • 1 wewnętrzna sonda Temperatury
 • Zakres sondy wewnętrznej od -40o C do +70o C
 • Dokładność: ±0.4oC od -40o C do 0oC, ±0.3oC od 0oC do +70oC
 • Średnia rozdzielczość 0.5oC
 • Wskaźniki LED – Aktywność i Alarm
 • Opcjonalny Wyświetlacz LCD
 • Opcje Pamięci : 16,000 lub 40,000 danych
 • Klasa IP 65
 • Wymiary: Średnica 75 mm, Wysokość 18 mm
 • Oprogramowanie: Escort Console
KOD PRODUKTU | EJ-IN-D

Rejestrator Temperatury z Sondą Wewnętrzną/Zewnętrzną

 • 1 wewnętrzna i 1 zewnętrzna sonda Temperatury
 • Zakres sondy wewnętrznej od -40o C do +70o C
 • Zakres sondy zewnętrznej od -40o C do +70o C lub -20o C do +100o C
 • Dokładność wew. : ± 0.4oC od -40o C do 0o C, ±0.3oC od 0o C do +70o C
 • Dokładność zew. : ± 0.4oC od -40o C do 0o C, ±0.3oC od 0o C do +70o C
 • Dokładność zew. : ± 0.4oC od -20o C do 0o C, ±0.35oC od 0o C do +70o C, ±0.4oC od 70oC do +100oC (dla zakresu sondy -20o C do +100o C)
 • Średnia rozdzielczość 0.5oC
 • Wskaźniki LED – Aktywność i Alarm
 • Klasa IP 65
 • Długość kabla 1 m
 • Opcje Pamięci : 16,000 lub 40,000 danych
 • Opcjonalny Wyświetlacz LCD
 • Wymiary: Średnica 75 mm, Wysokość 18 mm
 • Oprogramowanie: Escort Console
KOD PRODUKTU | EJ-IE

Rejestrator Temperatury z Sondami Zewnętrznymi

  • 2 Zewnętrzne sondy Temperatury
  • Zakresy sond zewnętrznych:od -40o C do+70oC lub -20oC do+100oC
  • Dokładność dla sondy zew. o zakresie -40o C do +70o C :
   ± 0.4oC od -40o C do 0o C
   ± 0.3oC od 0o C do +70o C
  • Dokładność dla sondy zew. o zakresie -20o C do +100o C :
   ± 0.40oC od -20o C do 0o C
   ± 0.35oC od 0o C do +70o C
   ± 0.40oC od +70o C do +100o C
  • Średnia rozdzielczość 0.5oC
  • Wskaźniki LED – Aktywność i Alarm
  • Klasa IP 65
  • Rozmiar sondy 80 x 4.5 mm; Długość kabla 1 m
  • Opcje Pamięci : 16,000 lub 40,000 danych
  • Opcjonalny Wyświetlacz LCD
  • Wymiary: Średnica 75 mm, Wysokość 18 mm
  • Oprogramowanie: Escort Console
  • Rejestrator Temperatury z Sondami Zewnętrznymi
KOD PRODUKTU | EJ-2E

Rejestrator Temperatury i Wilgotności

 • 1 Wewnętrzna sonda Temperatury i czujnik Wilgotności
 • Zakres sondy wewnętrznej : od -20o C do +60o C
 • Dokładność sondy wew.: ± 0.35oC od -20o C do 0oC, ±0.3oC od 0oC do +60oC
 • Średnia rozdzielczość 0.3oC
 • Zakres czujnika wilgotności : od 0% do 100% wilgotności względnej
 • Średnia rozdzielczość czujnika wilgotności ± 3%
 • Wskaźniki LED – Aktywność i Alarm
 • Klasa IP 51
 • Opcje Pamięci : 16,000 lub 40,000 danych
 • Opcjonalny Wyświetlacz LCD
 • Wymiary: Średnica 75 mm, Wysokość 18 mm
 • Oprogramowanie: Escort Console
KOD PRODUKTU | EJ-HS-B