pl en cs de ru

FARBY TERMOCHROMOWE

Farby Termochromowe są to specjalistyczne barwniki które reagują na zmiany temperatury. Kolor traci barwę blednie lub się zmieniają pod wpływem jej różnic Proces zaczyna się przed dotarciem temperatury progowej i kompletnie zanika parę stopni po jej przekroczeniu. Przykładowo niebieski o temperaturze zmiany 31 C zaczyna blednąć 3-5 C przed raturą 31°C kompletnie znika w temperaturze 35-36°C.

Firm LCKOLOR jest dystrybutorem Farb Temochromowych

FARBY TERMOCHROMOWEFARBY TERMOCHROMOWE       FARBY TERMOCHROMOWEFARBY TERMOCHROMOWE

Farby termochromowe

( Ciepłoczuła farba )

Aby obejrzeć prezentacje

Materiały Farby termochromowe należą do grupy materiałów inteligentnych zmieniających kolor. Substancje te wykazują własność termochromizmu, czyli zdolność do odwracalnej zmiany kolorów, pod wpływem zmiany temperatury od ok. -15 do +250°C (z możliwością obustronnego poszerzenia tych granic). Każda substancja termochromowa powinna być przechowywana w suchym i ciemnym miejscu. Zastosowanie Farby  termochromowe znajdują : – czujniki temperatury; – wskaźniki zużycia baterii, – elementy przyrządów do sprawdzania bezpieczników; – powłoki na kubki do kawy; – termostaty do żelazek; – farby i atramenty; – powłoki na czajniki   Rodzaje układów termochromowych Hydrożel – barwnik wskaźnikowy – jest układem termochromowym dzięki oddziaływaniom występującym pomiędzy matrycą polimeru a wprowadzonym barwnikiem wskaźnikowym. Zmiany struktury tego układu prowadzą do zjawiska termochromizmu. Leukobarwnik – wywoływacz – rozpuszczalnik- termochromizm w takich układach występuje dzięki tworzeniu się kompleksów leukobarwnik – wywoływacz w odwracalnej, równowagowej reakcji redoks, która jest wynikiem oddziaływań pomiędzy powstałym kompleksem a rozpuszczalnikiem. Oddziaływania te powstają podczas procesów ich topnienia lub krystalizacji. W celu uzyskania termochromowych materiałów polimerowych, wprowadza się odpowiedni rodzaj układu do termoczułych plastików na drodze mieszania ich z reaktywnymi monomerami. Aby uniknąć niepożądanych reakcji układu leukobarwnik – wywoływacz – rozpuszczalnik z monomerem, należy przeprowadzić tzw. mikroinkapsulację układu termochromowego. Prowadzi się ją dyspergując substancję termochromową w wodzie, a następnie modyfikuje się jej powierzchnię melaminą lub żywicą epoksydową. Podstawowe grupy związków termochromowych: – spiropirany, – zasady Shiffa, – diantrony.