pl en cs de ru

Pirometry

Pirometry – są to specjalistyczne, dedykowane urządzenia pomiarowe służące do bezdotykowego pomiaru temperatury. Działają one w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez każde ciało.

Jak działa pirometr?
Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego emitują promieniowanie cieplne o podobnej charakterystyce zwanej promieniowaniem ciała doskonale czarnego.

Zastosowania
Pirometry stosowane są wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podejścia do badanego obiektu na przykład ze względu na zbyt wysoką temperaturę lub utrudniony dostęp. Pirometry charakteryzują się dużą dokładnością i szybkością pomiaru.

PIROMETRY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proste pirometr mierzą ilość energii emitowanej poprzez pomiar temperatury elementu, na który pada promieniowanie. Do pomiaru temperatur powyżej 600 °C używane są pirometry optyczne, w których jasność świecenia badanego obiektu jest porównywana z jasnością obiektu wzorcowego (np. żarnika). W pirometrach najwyższej klasy mierzących w zakresie niskich temperatur stosuje się optykę zwierciadlaną, analogiczną do stosowanej w aparatach fotograficznych – tzw. lustrzankach. W pirometrach, w których zastosowano optykę zwierciadlaną, nakierowanie pirometru na pole pomiarowe odbywa się w taki sam sposób, jak w tradycyjnych aparatach fotograficznych – operator przez okienko widzi obiekt. W niektórych rozwiązaniach na czas pomiaru włącza się wskaźnik laserowy. Problem z właściwym ustawieniem pirometru nie występuje w pirometrach światłowodowych, w których promieniowanie wnika do światłowodu przy powierzchni promieniującej[1]. W pirometrach stosuje się dwie grupy detektorów: termiczne i fotoelektryczne [2]. Pirometry używany jest między innymi przez straż pożarną do mierzenia temperatury w sytuacji braku możliwości podejścia do źródła ciepła.