pl en cs de ru

Poradnik Przechowywania Szczepionek

Głośna była sprawa w lipcu 2013 roku, kiedy to Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obiegu dwie serie szczepionek dla dzieci: Euvax B oraz Tripacel. Zauważono bowiem że w jednej przychodni w czterech fiolkach szczepionka miała niejednorodny skład. Przyczyną tego było tzw. przerwanie ciągu chłodniczego. O ile producent był w stanie udowodnić, że szczepionki opuściły jego magazyny w dobrym stanie, to przychodnia już takich dowodów przedstawić nie mogła.

Komunikat z dnia 24 lipca 2013 r. dotyczący przechowywania w podmiotach leczniczych preparatów szczepionkowych z zachowaniem „ łańcuch chłodniczy ”

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina o następujących zasadach właściwego przechowywanie szczepionek  w podmiotach leczniczych:

Uwagi :

Jeśli podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić monitoringu temperatury  w dni wolne od pracy należy pobierać ze PSSE taką ilość szczepionek, która będzie wykorzystana w bieżącym tygodniu pracy. Niewłaściwe przechowywanie, czy transport preparatów szczepionkowych i podanie ich pacjentowi stwarza ryzyko wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) lub może skutkować nie wytworzeniem odporności poszczepiennej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przechowywania szczepionek i jego monitoringu będą podejmowane czynności w celu doprowadzenia do właściwego postępowania w przedmiotowym zakresie. Podstawy prawne:

Informacja Dla Apteki

Źródło

 Przechowywania Szczepionek

REJESTRATOR TEMERATURY RCW-800wifi

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGI SANEPIDU ODNOŚNIE KONTROLI WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA SZCZEPIONEK W DNIACH WOLNYCH OD PRACY….czytaj dalej