pl en cs de ru

Rejestratory temperatury wilgotności Escort

Firma Escort Data Loggers Inc jest firmą zajmującym się projektowaniem i produkcją najbardziej zaawansowanych technologicznie, bezprzewodowych i niezawodnych rejestratory  temperatury wilgotności  na świecie. Wykorzystuje w tym celu najnowsze, dostępne technologie i może wykazać się znaczącymi osiągnięciami w wprowadzaniu nowych rejestratory  temperatury wilgotności  i  innych produktów, spełniających oczekiwania klientów. Escort Data Loggers Inc została założona w 1989 r. i ma swoich przedstawicieli w wielu regionach świata : Europie, Północnej i Południowej Ameryce, Afryce, Azji i Południowym Pacyfiku. Rejestratory temperatury wilgotności firmy escort są bardzo cenione za swoja niezawodność dokładność i można je spotka na całym świeci .

 

Rejestratory temperatury wilgotności Rejestratory temperatury wilgotności Rejestratory temperatury wilgotności  imini

rejestratory temperatury wilgotnościrejestratory temperatury wilgotnościrejestratory temperatury wilgotnościrejestratory temperatury wilgotności

Rejestratory temperatury wilgotności

ZASTOSOWANIE

Rejestratory temperatury wilgotności– znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, obejmujących:

 

 

 

 

 

 

 

Rejestratory temperatury wilgotności urządzenie służące do zapisu (archiwizacji) i prezentacji (wizualizacji) informacji o przebiegu parametrów kontrolowanych procesów technologicznych w czasie (np. temperatura, ciśnienie) oraz ewentualnie warunków, w których te procesy są realizowane (np. temperatura, wilgotność, zapylenie). Ze względu na rodzaj nośnika zapisu wyróżnia się następujące rejestratory temperatury wilgotności papierowe w których dane są zapisywane na taśmie papierowej najczęściej za pomocą pisaka, oraz rejestratory temperatury wilgotności cyfrowe w których dane są zapisywane na nośnikach pamięci cyfrowej karty pamięci FLASH, dyski twarde, taśmy magnetyczne etc). Wilgotność względnastosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia nasycenia, określającego maksymalne ciśnienie cząstkowe pary wodndanej temperaturze. Ciśnienie cząstkowe jest (zgodnie z prawem Daltona) ciśnieniem, jakie miałby gaz, gdyby zajmował całą dostępną objętość.Wilgotność względna jest niemianowana i zawiera się w przedziale od 0 do 1, często wyrażana w procentach (100% = 1). Wilgotność względna równa 0 oznacza powietrze suche, zaś równa 1 oznacza powietrze całkowicie nasycone parą wodną. Przy wilgotności względnej równej 1 oziębienie powietrza daje początek skraplaniu pary wodnej.