pl en cs de ru

Rejestratory Temperatury

Key Tag

Rejestratory temperatury i wilgotności Key Tag są znane ze swej niezawodności i zarazem niskiej ceny. Po pierwszych modelach do pomiaru temperatury (KTL-108) powstały nowe rozwiązania pozwalające również na pomiar  i monitorowanie wilgotności (KTL-508) oraz urządzenia z sondą zewnętrzną (KTL-208). Najnowszy Rejestratory Temperatury   KTL-108-D umożliwia rejestrację danych  temperaturowych  do ponad siedmiu tysięcy odczytów) oraz przeglądanie zapisanych wyników i statystyki na wyświetlaczu z ostatnich trzydziestu  dni. Wszystkie zarejestrowane dane mogą być przesłane do komputera i analizowane przy pomocy bezpłatnego oprogramowania ANALYSER, z możliwością tworzenia wykresów, tabel oraz eksportowania danych do innych aplikacji.

 

Rejestratory Temperatury

Rejestratory Temperatury

Rejestratory Temperatury
Rejestratory Temperatury

 

Rejestratory temperatury wilgotności urządzenie służące do zapisu,  (archiwizacji) i prezentacji (wizualizacji) informacji o przebiegu parametrów kontrolowanych procesów technologicznych w funkcji czasu . (np. temperatura, ciśnienie) oraz ewentualnie warunków, w których te procesy są realizowane (np. temperatura, wilgotność, zapylenie).
Ze względu na rodzaj nośnika zapisu wyróżnia się następujące.

Rejestratory temperatury wilgotności.
Rejestratory temperatury wilgotności  papierowe – rejestratory , w których dane są zapisywane na taśmie papierowej (najczęściej za pomocą pisaka).
Rejestratory temperatury wilgotności  cyfrowe – rejestratory  w których dane są zapisywane na nośnikach pamięci cyfrowej (karty pamięci FLASH, dyski twarde, taśmy magnetyczne etc).

 

 

 

 

 

Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu[1]) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących danyukład i jest miarą tej energii.Temperaturę można ściśle zdefiniować tylko dla stanów równowagi termodynamicznej, bowiem z termodynamicznego punktu widzenia jest ona wielkością reprezentującą wspólną własność dwóch układów pozostających w równowadze ze sobą.Temperatura jest miarą stanu cieplnego danego ciała. Jeśli dwa ciała mają taką  samą temperaturę, to w bezpośrednim kontakcie nie przekazują sobie ciepła, gdy zaś temperatura obu ciał jest różna, to następuje przekazywanie ciepła z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej – aż do wyrównania się temperatury obu ciał. Pod względem mikroskopowym, temperatura zależy od ruchu cząsteczek, z których złożone jest ciało. Temperatura rośnie, kiedy wzrasta energia tych ruchów. Ruch może być związany z przemieszczaniem się cząsteczki (np. w gazie), z drganiami atomów, cząsteczek (np. w krysztale), drganiami wewnętrznymi cząsteczki.