pl en cs de ru

TERMOMETRY

Oferujemy Państwu wiele typów termometrów, w tym:
TERMOMETRY ELEKTRONICZNE
TERMOMETRY PRZEMYSŁOWE
które różnią się szybkością działania, dokładnością, zakresem i ceną.
Znajdują one zastosowanie w procesach technologicznych, procedurach związanych z HACCP, a ponadto szereg z nich spełnia wymogi regulacji obejmujących kontakt z żywnością.

Termometry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termometry – to przyrządy do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała termometrycznego i właściwości termometrycznej. Termometr moze  służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury).

Cechowanie termometru – rodzaj skalowania. Pozwala ono odczytywać z termometru rzeczywistą temperaturę.

Termometry są przyrządami, w których wykorzystana jest zależność pewnej własności materiału (np.: gęstości, oporu, różnicy potencjałów, czyli parametru termometrycznego) od temperatury. Cechowanie polega na powiązaniu zmiany tej własności z temperaturą.

Termometr cieczowytermometr, w którym pomiaru temperatury dokonuje się przez pomiar objętości cieczy. Składa się z ze zbiornika z cieczą, który jest połączony z kapilarą szklaną, wewnątrz której ponad cieczą znajduje sięgaz obojętny. Umieszczona wzdłuż kapilary skala umożliwia odczyt temperatury. Cieczą termometryczną jest najczęściej rtęć lub alkohol.

Termometr rtęciowytermometr cieczowy, w którym do pomiaru temperatury wykorzystuje się rtęć.Modyfikacje (elementy ruchome) wprowadzane do rurki termometru pozwalają dokonywać pomiaru wartości minimalnej lub maksymalnej w przedziale od momentu ustawienia termometru do odczytu.Parlament Europejski w swojej dyrektywie, z uwagi na szkodliwość rtęci na zdrowie człowieka, rekomenduje wycofanie się z korzystania z termometrów rtęciowych w celach medycznych.

Termometr alkoholowytermometr cieczowy, w którym jako cieczy pomiarowej użyto zabarwionego alkoholu. Nadaje się do mierzenia temperatur w zakresie od -70 °C do + 120 °C.

Zalety termometru alkoholowego:

prosty i tani w produkcji;

Wady: