pl en cs de ru

  Łańcuch Chłodniczy łańcuch chłodniczy

Komunikat z dnia 24 lipca 2013 r. dotyczący przechowywania w podmiotach leczniczych preparatów szczepionkowych z zachowaniem „ łańcuch chłodniczy ”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina o następujących zasadach właściwego postępowania ze szczepionkami w podmiotach leczniczych:

Jeśli podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić monitoringu temperatury  w dni wolne od pracy należy pobierać ze PSSE w Łodzi taką ilość szczepionek, która będzie wykorzystana w bieżącym tygodniu pracy. Niewłaściwe przechowywanie, czy transport preparatów szczepionkowych i podanie ich pacjentowi stwarza ryzyko wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) lub może skutkować nie wytworzeniem odporności poszczepiennej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przechowywania szczepionek i jego monitoringu będą podejmowane czynności w celu doprowadzenia do właściwego postępowania w przedmiotowym zakresie. Podstawy prawne:

REJESTRATOR TEMERATURY RCW-800wifi  

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGI SANEPIDU ODNOŚNIE KONTROLI WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA SZCZEPIONEK W DNIACH WOLNYCH OD PRACY….czytaj dalej

cżrodło    psse