pl en cs de ru

Przechowywanie i monitorowanie temperatury szczepionek – jakie są obowiązki punktów szczepień?

Monitorowanie temperatury szczepionek

W 2013 roku w lipcu Główny Inspektor Farmaceutyczny powycofywał z obiegu na terenie kraju partie szczepionek dwóch producentów . Powodem było nieprzestrzeganie wymaganych standardów ze względu na niehomogeniczność preparatów. Fiolki uległy zmianom powodem najprawdopodobniej było nieprzepisowe przechowywanie lub transport szczepionek. Obowiązek jaki przepisy nakładają na dostawców i punkty szczepień  są zawarte w kilku aktach prawnych dotyczący monitorowania temperatury szczepionek oraz innych wytycznych.

W kilku punktach przedstawiamy jakie obowiązki ciążące ą na punktach szczepień .

Decyzję odnośnie do wykorzystania szczepionek przechowywanych niewłaściwej temperaturze podejmuje kierownik punktu szczepień po wcześniejszej konsultacji z:

Szczepionki, które uległy zamrożeniu, nie nadają się do stosowania dlatego niezbędne jest monitorowanie temperatury szczepionek .